Search the Community

Filteri pretrage


 Filteri pretrage

Sadržaj sa tagom 'porodilje'

Found 1 result


Rezultati

 1. Pozdrav, nova sam članica, i upravo sam se zbog postovanja ove teme registrovala, mislim da  će ovo obaveštenje biti od koristi svim devojkama koje planiraju trudnoću i koje će u narednom periodu ostvariti pravo na refundaciju naknade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.
   Pogledajte link na kraju posta, tu je Nacrt zakona, za koji javna rasprava traje upravo sad, baš oko Nove godine, od 17.12. do 06.01.2016., a potom će zakon biti sigurno izglasan, jer državi navodno donosi uštedu, a porodiljama naravno ne ide na ruku.

  Do sada se za obračun posmatralo 12 meseci koje su prethodili otvaranju porodiljskog odsustva, i od toga računao prosek. Ukoliko porodilja nije radila svih 12 meseci, nego je na primer imala 8 meseci radnog odnosa kod poslodavca pre otvaranja, onih 4 meseca koji fale do 12 meseci su računati kao polovina prosečne mesečne zarade u Srbiji.

  Što se procenata tiče, 100% su ostvarivale porodilje koje su imale preko 6 meseci r. staža pre otpočinjanja por. ods. (dakle najmanje 6 meseci i jedan dan), 60% one koje su imale više od 3, a manje od 6 meseci staža pre otvaranja porodiljskog, i 30% one koje su imale manje od 3 meseca radnog staža.

  To će se menjati, tačnije menjaće se obračun.

  Neće se posmatrati 12 meseci, i od toga uzimati prosek.

  Posmatraće se 18 meseci koji prethode otvaranju porodiljskog odsustva i to na ovaj način:

  ''Накнада зараде запосленог који је засновао радни однос након рођења детета утврђује се у висини просечне месечне основице на коју су плаћени доприноси за обавезно социјално осигурање, за последњих 18 месеци који претходе месецу отпочињања одсуства по заснивању радног односа.''

  Ako porodilja nije radila svih 18 meseci pre otpočinjanja porodiljskog, iznos će se svakako deliti sa 18 - ovo je bitno, jer će dovesti do prilično malih cifara kod onih koje su radile manje od godinu i po dana pre porođaja.

  Link ka nacrtu zakona i ostalim novitetima:

  http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/4223-javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-finansijskoj-pordsci-porodici-sa-decom

  Koliko razumem, nov način isplate počeće 01.07.2016., a nisam sigurna da se sam način obračuna neće izmeniti i ranije, ali ne znam, nisam sigurna...

  Ima tu još nekih izmena, u smislu ko će vršiti isplatu, ali to je manje interesantno samim korisnicama prava.