Može li zakon da vaspitava našu decu?

Pozivamo vas da se aktivno uključite u debatu o Prednacrtu zakona o pravima deteta