Često se postavlja pitanje kako nahraniti dve bebe?! Evo nekoliko činjenica o ovome... »
Pustiti bebu da jede potpuno sama bez ikakvog pribora i pomoći roditelja je sve veći trend među mamama »
Pustiti bebu da jede potpuno sama bez ikakvog pribora i pomoći roditelja je sve veći trend među mamama »
Svaki nezdravi međuobrok oduzima mesto u njihovom želudcu za zdrave vitamine koji im trebaju »